Jest tylko kilka rzeczy tak oczywistych...

33 822 84 21

33 822 84 22

Pojęcia fiskalne

 

 

 

Fiskalizacja (ufiskalnienie)

Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu wszyst­kie dane o operacjach prowadzonych na kasie zapisywane są w jej pamięci. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.

 

Książka kasy

Dostarczana jest wraz z kasą. Autoryzowany serwisant dokonuje w niej wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

 

Moduł fiskalny

Zabezpieczony element kasy rejestrującej zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu. Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministra Finansów wynosi minimum 5 lat.

 

Numer ewidencyjny kasy

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być na­niesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

 

Numer unikatowy kasy

Numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

 

Paragon fiskalny

Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym, po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na parago­nie znajdują się dane o sprzedanym towarze/usłudze (nazwa, ilość, cena, staw­ka podatku, wartość podatku oraz kwota brutto), data i godzina wystawienia.

 

Paragon kontrolny

Drugi egzemplarz para­gonu, który stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym. W zależności od urządzenia zapis kopii paragonu możliwy jest na elektronicznych nośnikach danych lub na papierowej rolce kontrolnej.

 

Raport fiskalny

Raport drukowany z urządzenia fiskalnego. Może obejmować różne okresy czasu – obligatoryjne są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią one podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

 

PLU

Liczba towarów/usług, jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej.

 

Serwis kasy

Czynności obejmujące fiskalizację kasy, jej naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.